Seydişehir Masaj Salonu Mutlu Son İzel

Cerrahiden önce, cerrah hastanın arteriyosklerozunu ve organların durumunu değerlendirir. Seydişehir masaj salonu Hastadaki diğer hastalıklarda kabul edilir. Ayak bileği kolu basınç indeksi Doppler ile ölçülür. Seydişehir masaj salonu Renkli doppler ultrasonografi oklüzyonu belirlemek ve bypass sırasında kullanılmak üzere kullanılır. Manyetik rezonans testlerinde anjiyografi yapılabilir. Seydişehir masaj salonu . Hastanın kan değerleri ölçülür. Damara göre kullanılan anestezi ile yapılan insizyon farklı olabilir. Genellikle epidural anestezi veya spinal anestezi kullanılır. Bazı hastalarda genel anestezi yapılabilir. Hasta önceki geceden aç olmalı. Alan antiseptik çözelti ile temizlenir ve tıkanmanın üstünden altına kadar 8-10 cm’lik bir kesi açılır. Kullanılacak olan damar kısmı, açılış damarı ve ağza dikkatlice dikilir. Ven grefti deriden veya kaslardan müteakip sağlıklı vene ilerletilir ve vene dikilir ve burada ağızlanır. Baypas tamamlandığında, kontrol amacıyla doppler veya anjiyo çekilir. Damardaki açıklık kontrol edilir.